Open Book Database
Bijdrage tot de theorie der progressieve inkomstenbelastung door Arnold Jacob Cohen Stuart.

Rating: star star star star_border star_border


Book Bijdrage tot de theorie der progressieve inkomstenbelastung door Arnold Jacob Cohen Stuart.

Book Bijdrage tot de theorie der progressieve inkomstenbelastung door Arnold Jacob Cohen Stuart. pdf Book Bijdrage tot de theorie der progressieve inkomstenbelastung door Arnold Jacob Cohen Stuart. djvu Book Bijdrage tot de theorie der progressieve inkomstenbelastung door Arnold Jacob Cohen Stuart. fb2 Book Bijdrage tot de theorie der progressieve inkomstenbelastung door Arnold Jacob Cohen Stuart. doc Book Bijdrage tot de theorie der progressieve inkomstenbelastung door Arnold Jacob Cohen Stuart. chm
Book's title: Bijdrage tot de theorie der progressieve inkomstenbelastung door Arnold Jacob Cohen Stuart.
International Standard Book Number (ISBN):9026707673
System Control Number:ocm10758288
Cataloging Source:DJB, DJB HLS
Personal Name:Cohen Stuart, Arnold Jacob.
Publication, Distribution, etc.:Deventer . Kluwer, (c)1981.
Physical Description:207. iii p. ;, 25 cm.
General Note:"Akademisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, op gezag van den Rector-Magnificus Dr. J. C. Matthes, hoogleeraar in de faculteit der letteren en Wijsbegeerte, in het openbaar te verdedigen op Donderdag 11 Juli 1889, des namiddags ten 3 ure, in het universiteitsgebouw."
General Note:"Heruitgave in facsimile vanwege de Stichting Pierson Fonds, door Kluwer bv, 1981, Deventer."
Dissertation Note:Thesis (Ph. D)
Univeristeit van Amsterdam, 1889.
Bibliography, etc. Note:Includes bibliographical references.
Rubrics: Income tax

Click here to see similar releases:

Download Bijdrage tot de theorie der progressieve inkomstenbelastung door Arnold Jacob Cohen Stuart.
leave here couple of words about this book: