Open Book Database
Morino Tosuke Saikaku shinsha

Rating: star star_border star_border star_border star_border


Book Morino Tosuke Saikaku shinsha "MatsuyamaHonzo" : Morino kyuyakuen kara manabuseibutsu tayosei no genten to kadai.

Book Morino Tosuke Saikaku shinsha Book Morino Tosuke Saikaku shinsha Book Morino Tosuke Saikaku shinsha Book Morino Tosuke Saikaku shinsha Book Morino Tosuke Saikaku shinsha
Book's title: Morino Tosuke Saikaku shinsha "MatsuyamaHonzo" : Morino kyuyakuen kara manabuseibutsu tayosei no genten to kadai.
International Standard Book Number (ISBN):9784872594621
Personal Name:Takahashi, Kyoko.
Publication, Distribution, etc.:Suita . Osaka Daigaku Shuppankai, (c)2014.03.
Alternate Graphic Representation:高橋京子.
Alternate Graphic Representation:森野藤助賽郭真写「松山本草」 : 森野旧薬園から学ぶ生物多様性の原点と実践.
Alternate Graphic Representation:吹田 : 大阪大学出版会,, 2014.03.
Download Morino Tosuke Saikaku shinsha "MatsuyamaHonzo" : Morino kyuyakuen kara manabuseibutsu tayosei no genten to kadai.
leave here couple of words about this book: